Welcome to Uniwersytet Trzeciego Wieku   Click to listen highlighted text! Welcome to Uniwersytet Trzeciego Wieku
Logo PANS

Informacje dla słuchaczy

Rada słuchaczy UTW

Pełniona funkcja

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Przewodniczący

Lesław Antoniewski

515 245 445

Z-ca Przewodniczącego ds. dydaktycznych

 

 

Z-ca Przewodniczącego ds. organizacyjnych

Hanna Trefler

500 859 657

Sekretarz

Małgorzata Kawa

664 676 439

Obowiązki Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PANS w Przemyślu wynikają z §3 pkt. 9 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Regulamin

Click to listen highlighted text!