Welcome to Uniwersytet Trzeciego Wieku   Click to listen highlighted text! Welcome to Uniwersytet Trzeciego Wieku
Logo PANS

O Uniwersytecie

Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w formie otwartej inicjatywy edukacji ustawicznej, stawiającą sobie za cele rozwijanie zainteresowań oraz pobudzanie aktywności intelektualnej, kulturalnej, społecznej i psychofizycznej, w tym upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, wśród seniorów tj. osób posiadających status emeryta lub rencisty.

UTW poprzez swoje wielokierunkowe i zróżnicowane działania odpowiada na najistotniejsze potrzeby związane z samorealizacją osób starszych, a także rozwija więzy międzypokoleniowe i przeciwdziała wykluczeniu z życia społecznego i publicznego.

UTW realizuje cele swojej działalności poprzez:

  • popularyzowanie wśród słuchaczy wiedzy naukowej w formie wykładów otwartych, prelekcji i seminariów, w tym zwłaszcza dotyczących problematyki aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zdrowego stylu życia;
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności ułatwiających seniorom życie we współczesnym świecie oraz podtrzymywanie aktywności fizycznej słuchaczy w formach warsztatowych lub ćwiczeniowych w ramach dodatkowych zajęć językowych, komputerowych, kulturalnych, kulinarnych, gimnastycznych (rehabilitacja ruchowa), tanecznych, rekreacyjnych itp.;
  • integrowanie słuchaczy w ramach spotkań okolicznościowych oraz wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych;

UTW funkcjonuje na zasadzie dobrowolności udziału i opiera swą działalność na zaangażowaniu słuchaczy.

Zapraszamy wszystkie osoby zainetersowane podjęciem aktywności w społeczności UTW.

Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Soleck
i

Click to listen highlighted text!