Welcome to Uniwersytet Trzeciego Wieku   Click to listen highlighted text! Welcome to Uniwersytet Trzeciego Wieku
Logo PANS

Projekty dla słuchaczy UTW

 

 


REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych uczestniczy w projekcie:

KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym

Projekt realizowany jest przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu w ramach programu:

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Cel projektu:  zmotywowanie osób starszych, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych; przybliżenie specyfiki badań naukowych, oraz popularyzację wiedzy z takich dziedzin jak technologie informacyjne i kompetencje językowe.

Projekt przyczyni się do integracji środowiska seniorów oraz lepszego formułowania ich interesów wśród społeczeństwa.

Uczestnicy projektu: słuchacze 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z obszaru województwa podkarpackiego (260 osób)

Działania: wykłady i prelekcje popularyzujące badania i wiedzę naukową, warsztaty kompetencji językowych, warsztaty kompetencji informatycznych, warsztaty kulinarne, wycieczki popularyzujące naukę, edukację i dziedzictwo kulturowe regionu i kraju

Okres realizacji projektu: 15.03.2018 – 31.10.2018 r.

Kwota przyznana w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 303 000,00 zł

BIURO PROJEKTU:

Centrum Edukacji Ustawicznej PANS w Przemyślu

37-700 Przemyśl  ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E   pok. 3.46

tel.: 16 735 52 12   e-mail: drw@pwsw.eu

Click to listen highlighted text!